Studeer verder naast je job !

Case
Studeer verder naast je job !

Open Universiteit, een niet-traditionele universiteit met één doel. Het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van open hoger onderwijs.

Een hoogwaardig aanbod voor diegene die niet kan of wil studeren aan een traditionele Vlaamse universiteit. Dit met een deeltijds karakter waar flexibiliteit voorop staat.

3.524.498 impressies op Social Media na 1 campagne maand

Briefing

De Open Universiteit zit met een bekendheidsprobleem in Vlaanderen. Naast deze onbekendheid waar ze mee struggelen, heersen er heel wat misopvattingen bij de Vlaamse bevolking. De Open Universiteit is een Nederlandse Universiteit, de diploma’s zijn bruikbaar in België en dit willen ze extra onder de aandacht brengen.

Open Universiteit wou als merk een bredere bekendheid in Vlaanderen met als extra het genereren van effectieve inschrijvingen zonder hier de focus op te leggen.

Gericht naar niet enkel studenten maar ook die personen die al verder staan in een eventuele job en een andere weg willen inslaan of zich willen verdiepen in het eigen vakgebied.

Doelstelling

De belangrijkste doelstelling was de naamsbekendheid verhogen en meer top of mind worden bij de doelgroep. Een vaste waarde innemen naast de grote klassieke universiteiten en dit niet enkel bij de studenten maar op de bredere doelgroep.

Kanalen

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Google search
De campagne

Het resultaat:
De campagne

Tijdens de eerste flight van de campagne werd er ingespeeld op het creëren van awareness rond het merk Open Universiteit. Aanwezig zijn op Social Media met als eerste doelstelling de doelgroep te laten kennis maken met en doorgestuurd worden naar www.ou.be. De ondersteuning van de campagne lag bij Google search. Een duidelijke interesse in de Open Universiteit kwam naar boven binnen de doelgroep.

Tijdens de tweede flight speelden we door middel van Social media en Google search verder in op de awareness doelstelling van de campagne. Optimalisaties op best presterende visual zorgden voor een optimale campagne met goede resultaten. Door middel van kleine verschillen tijdens de twee flights kwam de periode van campagne voeren als een belangrijke learning naar voren.