Natuur en Bos streeft naar meer bos

Case
Natuur en Bos streeft naar meer bos

4.000 hectare tegen 2024 !
Samen streven we naar meer bos in Vlaanderen volgens het regeerakkoord 2019 – 2024. De doelstelling is een realisatie van 10.000 hectare bos tegen 2030 waarvan 4.000 hectare tegen 2024.

Het agentschap Natuur & Bos speelt samen met Bonka Circus en ZIGT een centrale rol in het realiseren van deze doelstelling. Door middel van de bosalliantie (alle betrokken overheden en partners) wordt er op verschillende manieren gewerkt aan het behalen van deze doelstelling. Via de website bosteller.be kan de voortgang en elke boom opgevolgd worden.

2.494.285 bomen werden er geplant sinds 1 oktober 2019.
Verschillende initiatieven hebben bijgedragen tot dit resultaat. De focus van ZIGT lag op de communicatie naar bedrijven toe.

BRIEFING
Het agentschap voor natuur en bos wil zich ook richten op bedrijven. Bedrijven die de ruimte hebben om hun eigen bos aan te planten. Daarnaast willen ze meer informatie bieden over de mogelijke subsidies en de positieve effecten op medewerker en milieu.

DOELSTELLING
De belangrijkste doelstelling is bekendheid genereren over het project, de maatschappelijke belangen en dit specifiek gericht naar bedrijven. Hoe bedrijven hun steentje kunnen bijdragen, hoe ze dit kunnen opstarten en meer informatie betreffende de subsidies.

KANALEN
– SOCIAL MEDIA
– BRANDED CONTENT
– RADIO

Met de gekozen mediamix bereiken we de juiste mensen binnen de bedrijven daar waar ze zich bevinden. Zowel in hun professionele als persoonlijke omgeving brengen we de informatieve boodschap tot hen en maken we de weg vrij naar een persoonlijke bosbabbel.