Je bent meer dan je CV

Case
Je bent meer dan je CV

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Uit de laatste imagobarometer van Listen (december 2018 vergeleken met de imagobarometer uit 2016), zien we dat 60% van de Brusselaars en 20% van de werkzoekenden niet of nauwelijks kunnen zeggen waar Actiris voor staat en wat Actiris precies doet. 40% van de Brusselaars en 80% van de werkzoekenden weten dit wel, maar dit % is dalend. Ook een recente studie van Manpower wijst uit dat 45% van de Belgische bedrijven moeilijkheden ondervindt bij het aanleren van persoonlijke competenties (zoals bv. tijdsbeheer, stressbestendigheid, …). De werkgever gaat dus steeds meer op zoek naar kandidaten die over soft skills beschikken.

Actiris wilde meer bekendheid van het bedrijf zodat meer Brusselaars en werkzoekenden weten waar de organisatie voor staat. Daarvoor moest Actiris haar rol duidelijk maken: werkzoekenden helpen bij de zoektocht naar werk door het ontwikkelen van talenten en competenties. Hierbij willen ze een duidelijk statement naar voren brengen: “Wij kijken voortaan evenzeer naar de talenten en de competenties, als naar het CV.” Om deze bekendheid te vergroten lanceerde Actiris in oktober 2019 de campagne “Bij Actiris ben je meer dan je CV”.

Het gewenste effect intern en extern:

  1. bij de werkzoekenden duidelijk maken wat Actiris voor hen kan doen
  2. bij de Actiris-medewerkers duidelijkheid en fierheid creëren rond hun begeleidende rol & holistische aanpak

De idee van de campagne is om op een authentieke en herkenbare manier (voor de werkzoekenden), via 100% terreinmedia (= in het straatbeeld en in hun leefwereld), op een langdurige periode (= 2 maanden), duidelijk maken dat Actiris evenzeer kijkt naar talenten en competenties, als naar het CV zelf. Een CV met gaten in, weinig ervaring of geen diploma: als werkzoekende zijn het allemaal factoren die de zoektocht naar een job kunnen bemoeilijken. Maar bij Actiris kijkt men verder dan je CV.

Voor de campagne werden 101 Brusselse werkzoekenden gezocht en geïnterviewd uit alle 19 Brusselse gemeenten. Daarvoor gingen 3 personen gedurende één maand op pad in Brussel. Uit deze zoektocht op straat ontstonden 101 verschillende en authentieke verhalen, waaruit persoonlijke competenties ontdekt en ingezet werden. De rug van de werkzoekende werd gefotografeerd en gebruikt als campagnebeeld zodat de toeschouwer zich alleen focust op de competentie, en niet op de identiteit van de gefotografeerde werkzoekende. Het mag niet gaan om sociale klasse, leeftijd of geslacht, het moet uitsluitend gaan om competenties want die zijn net zo belangrijk als het CV van de persoon.

Affichage

Het resultaat:
Affichage

De mediacampagne werd bewust contextueel gevoerd: de campagne werd op het terrein gevoerd, via affichage dat zo dicht mogelijk bij de werkzoekenden staat: kleine affichagepanelen aan winkels, restaurants en dergelijke meer. De affiches van elke gefotografeerde werkzoekende werden ook opgehangen in hun eigen buurt. Dit wil zeggen dat wanneer de geïnterviewde werkzoekende bijvoorbeeld van Anderlecht is, zijn of haar affiche ook enkel in Anderlecht terug te vinden was. Om die reden werd elke geïnterviewde gefotografeerd op een herkenbare plaats in zijn of haar Brusselse gemeente. De grote uitdaging bij de inzet van ‘out-of-home’ was ook ‘Hoe gaan we de werkzoekenden bereiken in een stad die dagelijks wordt overspoeld door toeristen en pendelaars die werken in Brussel?’. We hebben bewust niet gekozen voor een klassieke aanpak zoals een 2m² pakket waarop dagelijks en op constante basis generieke communicatieboodschappen verspreid worden, en de waste in de vorm van toeristen en pendelaars groot is. We wilden 100% aanwezigheid daar waar de doelgroep zich bevindt: bakker, slager, snackbar, fitness, café, apotheker, privé,… en met verschillende soorten dragers: wildpostering, kleine kaders, placemats, broodzakken, fitness-schermen, toiletreclame,…

Alle afgebeelde mensen hebben drie gemeenschappelijke punten:

  • Ze zijn afkomstig uit Brussel
  • Ze zijn werkzoekende
  • Hun cv presenteert hen niet als de ideale kandidaat

Ondanks dat hun CV hen niet als de ideale kandidaat voorstelt, wijst Actiris op de persoonlijke soft skills én bijhorende meerwaarde die deze persoon te bieden heeft.
AMMA nominatie 2020: https://commpass.media/amma-nominaties-2020/