Nu voor morgen: Dialoog over radioactief afval

Case
Nu voor morgen: Dialoog over radioactief afval

In België ontstaat dagelijks radioactief afval in kerncentrales, onderzoeksinstituten, ziekenhuizen en de industrie. Dit afval moet zorgvuldig worden beheerd omdat het schadelijk is voor zowel onze gezondheid als het milieu. Het hoogradioactieve en langlevende afval behoudt zijn radioactiviteit gedurende duizenden generaties, tot wel een miljoen jaar. Zelfs als we in de toekomst geen kernenergie meer nodig hebben om aan onze elektriciteitsbehoeften te voldoen, is het van essentieel belang om een veilige oplossing te vinden voor het radioactieve afval dat we tot op heden hebben geproduceerd. Het is een complexe uitdaging om te beslissen over een veilige oplossing voor het langetermijnbeheer van radioactief afval. Deze uitdaging vraagt dan ook een beslissing die niet enkel gebaseerd is op wetenschappelijke en technologische kennis maar die ook maatschappelijk ondersteund wordt.

Het idee

Het doel van de campagne was om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan het debat door middel van enkele stellingen te beantwoorden op nuvoormorgen.be.

Een full Social approach maakte het mogelijk om een breed publiek te bereiken met een hoog dagelijks gebruik. Daarnaast hebben Social Media meer en meer een informatieve functie en opent dit het debat. Radioactief afval/kernenergie hebben een negatieve connotatie en er is ontzettend veel foutieve informatie over te vinden. Dit debat maakte het mogelijk om iedereen zijn mening te verkrijgen in een veilige omgeving.

De Uitvoering

In de eerste fase van de campagne hebben we ons gericht op het bereiken van de grote massa in de drie landstalen. Tijdens deze awareness fase stond de bekendmaking van de problematiek van radioactief afval centraal naast een eerste toelichting over het project.

Na deze awareness fase van bekendmaking gingen we via een meer genuanceerde affinity targeting met een vervolgboodschap de doelgroep uitnodigen om deel te nemen aan het debat door middel van de verschillende stellingen. Het was niet noodzakelijk dat zij eerst de awareness boodschap hadden gezien.

In een latere fase van de campagne zijn we actief gaan communiceren naar een doelgroep die reeds interactie had getoond met de eerste fase van de campagne. Ook zij werden uitgenodigd om actief deel te nemen aan het debat.

Brede targeting

Het resultaat:
Brede targeting

Door een brede targeting te handhaven slaagde de campagne in zijn opzet om een breed bereik te realiseren. Dankzij de sequentiële funnelstrategie, werd er naast bereik ook op de diepgang van de boodschap ingespeeld door middel van een herhaling van contacten. Dit resulteerde in een stijging van het websiteverkeer en daarnaast werden er discussies opgestart in de comments van de ads wat aantoont dat de interesse en het engagement van de doelgroep werd getriggerd door de boodschap en de creatives.