SMI-barometer versus Digimeter
31-05-2021

Sociale Media- en Influencersstudie
SMI-barometer versus Digimeter

Eerder deze maand werd de nieuwe en tweede SMI-barometer van de Arteveldehogeschool gepubliceerd, meer bepaald de Sociale Media- en Influencersstudie.

Nieuw dit jaar: de studie werd nationaal gevoerd, in plaats van enkel in Vlaanderen! Concreet werden meer dan 3.000 jongeren tussen 16 en 24 jaar oud bevraagd. We kijken hier even specifiek naar het sociale medialuik. En wat blijkt? Niet verrassend is Instagram nog steeds duidelijk het meest gebruikte sociaal medium, 83% van de bevraagden gebruikt dit immers dagelijks. De volgende in lijn zijn YouTube en Facebook – mede dankzij het gebruik van de Messenger app, dat net iets hoger is dan de Facebook app zelf – gevolg door Snapchat, TikTok en Whatsapp.

Wat ook wordt vermeld: waar ondergetekende Facebook vooral nog gebruikte voor het op de hoogte blijven van events, blijkt dit ook bij de jongeren het geval te zijn. En events, laat dat nu wat minder op de planning hebben gestaan het afgelopen jaar… De eerste studie toont inderdaad dat 85% van de Vlaamse jongeren dagelijks gebruik maakte van Facebook, waar dit bij deze tweede studie ‘nog maar’ 71% is…

Maar hetgeen het meest opvalt als we de vergelijking maken met de voorgaande studie (dit kan dus enkel aan Vlaamse kant), is natuurlijk de enorme stijging van de coronarevelatie app TikTok: bijna één op de twee Vlaamse jongeren “tiktokt” minstens één keer per dag. Waar dit eerder nog 8,8% was, is dit nu maar liefst 46,9%! Al zijn video apps (waaronder dus TikTok, maar ook Snapchat en vooral YouTube) in het algemeen zelfs nog nét iets populairder in Wallonië dan in Vlaanderen.

In de voorgaande maand werd ook de Digimeter van imec opnieuw gepubliceerd. In tegenstelling tot de SMI-barometer is de Digimeter nog steeds een enkel Vlaamse studie. Ook hier worden +-3.000 mensen bevraagd, maar dan van alle leeftijden. Als we in deze studie kijken naar het dagelijks gebruik van sociale media, is Facebook hier heel duidelijk het meest gebruikte sociale medium, met 61% (-3% tegenover de vorige cijfers). Een Instagram volgt veel lager, met 32%, al is dit wel een stijging tegenover vorig jaar (+2%). 21% van de bevraagden gebruikt dagelijks Youtube, al is dit ook in dalende lijn (-4%). De verschillen met de SMI-barometer komen natuurlijk van het feit dat de Digimeter alle representatieve leeftijden van Vlaanderen ondervraagt.

Als we enkel naar de 16- tot 24-jarigen kijken, toont deze studie gelijkaardige cijfers wat betreft de grootste speler: Instagram staat ook hier op nummer één. Maar hier staat Facebook dan wel weer op de tweede plaats, in plaats van YouTube in de SMI barometer. Nog een verschil: in deze Digimeter zegt 33% van de 16- tot 24-jarigen dagelijks te ‘tiktokken’, wat wel een redelijk verschil is tegenover de 47% in de SMI-barometer. Hetzelfde geldt voor YouTube/Snapchat: 72%/64% gebruikt dit dagelijks volgens de SMI-barometer, maar ‘slechts’ 58%/50% volgens de Digimeter. Voor deze drie bekende video apps zijn de cijfers dus duidelijk lager in de Digimeter dan in de SMI-barometer!

Meer dan 75% van de ZIGT-ers is tussen 25 en 34 jaar oud. De laatste Digimeter leert ons dat ook 8% van deze leeftijdsgroep dagelijks TikTok opent. Wellicht tijd voor een eerste ZIGT-TikTok?