RMB en HiMedia werken samen
20-01-2015

Online video
RMB en HiMedia werken samen

RMB en HiMedia Belgium hebben een samenwerkingsakkoord gesloten waardoor RMB voortaan het videoaanbod van de online regie mee in portefeuille neemt.

De reclameregie RMB neemt voortaan de commercialisering van het online videoaanbod van HiMedia Belgium voor zijn rekening en versterkt daarmee zijn positie op de Belgische markt. Volgens RMB komt met dit akkoord het eerder afgesloten partnerschap met Pebble Media niet in gedrang. Ter herinnering, Pebble Media staat momenteel in voor de commercialisering van de websites van de radio- en televisiezenders van de Franstalige openbare omroep RTBF.

Ook van verschraling van de markt is er volgens de general manager van RMB, Yves Gérard, geen sprake. De samenwerking met zowel HiMedia als Pebble Media dient louter om voldoende aanbod te verenigen zodat zo stelt Gérard “de reclamemarkt toegang krijgt tot krachtige, gediversifieerde en gecertificeerde web video-oplossingen”.

Ook bij HiMedia is men overtuigd van de kracht van de nieuwe samenwerking. Volgens Vincent Delmotte, country general manager van HiMedia Belgium, wordt er niet alleen gestreefd naar een verruiming van de inkomsten uit deze websites, maar is men vooral “zeer enthousiast over het vooruitzicht om een aanbod te kunnen ontwikkelen dat aansluit bij de verwachtingen van de markt”.