Regionale televisie bij De Buren
22-01-2015

ATV, TV Limburg en TV Oost komen samen
Regionale televisie bij De Buren

Vanaf februari brengt Concentra zijn drie regionale televisiezenders ATV, TV Limburg en TV Oost samen in een nieuwe vennootschap. Deze nieuwe onderneming werd De Buren gedoopt en moet helpen om de overheadkosten van de groep te drukken.

Ernest Bujok, directeur audiovisuele media bij Concentra, benadrukt dat de drie redacties wel blijven bestaan, maar in de toekomst nauwer zullen samenwerken. Hetzelfde geldt voor de sales en marketing afdelingen. Bovendien, zo gaat Ernest Bujok verder, “kan de productie van commerciële programma’s voor de drie zenders samen gebeuren of toch zeker op een locatie”. Door deze groepering zal Concentra ook de mogelijkheid hebben om de programmatie op de drie zenders voortaan gelijk te laten lopen en kan er een meer gelijkvormige lay-out en aanpak worden uitgewerkt.

Tot slot benadrukt Concentra dat de nieuwe plannen geen gevolgen zullen hebben voor de geplande fusie tussen TV Oost en de onafhankelijke Oost-Vlaamse televisiezender AVS.