Radio blijft een belangrijk medium
01-03-2023

CIM audio Time 2023
Radio blijft een belangrijk medium

De maand februari heeft ons doen stilstaan bij het medium ‘radio’, maar ook bij audio in het algemeen. Op 13 februari werd Wereld radio dag gevierd om de aandacht even te vestigen op een medium dat volgens Unesco ongeveer 95% van de wereldbevolking bereikt. Enkele dagen later bracht het CIM de tweede editie van hun CIM Audio Time studie uit. De eerste resultaten van dit onderzoek werden ’s ochtends in primeur voorgesteld tijdens de Breakfast show van de Soniq Awards.

WERELD RADIO DAG

Sinds 2011 viert men op 13 februari wereldwijd Wereld radio dag dankzij de Verenigde Naties. Zij hebben deze dag in het leven geroepen om het belang van radio te erkennen als een krachtig instrument voor communicatie, onderwijs en entertainment. Daarnaast wil men met deze dag de ontwikkeling van radio-omroep aanmoedigen en de duurzaamheid van radio als medium bevorderen.

Wereld radio dag wordt gevierd door radiostations, omroepen en organisaties over de hele wereld. Zij organiseren speciale programma’s, evenementen en activiteiten om deze dag te vieren en het belang van radio onder de aandacht te brengen.

CIM AUDIO TIME 2023

Enkele dagen later, op 16 februari, bracht het CIM de tweede editie van hun CIM Audio Time studie uit (uitgevoerd bij 4.092 personen in oktober-december 2022). Deze studie geeft heel wat inzichten over hoe en waar we audio, zowel radio alsook streaming en ‘owned music,’ consumeren.

De Belgen besteden gemiddeld bijna 5 uur per dag, of 295 minuten, aan het luisteren naar audio. We zien dat live naar de radio luisteren het grootste aandeel vertegenwoordigt, met maar liefst 65,7%. Het valt wel op dat er weinig verschil is met de resultaten van vorig jaar. Toen zagen we dat het gemiddelde audioverbruik per dag uitkwam op 296 minuten. Hoewel de totale luisterduur dus niet veel verschilt van vorig jaar, verschuift er binnen het luistergedrag wel heel wat. We zien drie opvallende trends uit deze studie komen.

Ten eerste valt het op dat, hoewel het aandeel van radio het hoogst blijft,  streamingdiensten en podcasts een grote sprong maken ten opzichte van vorig jaar. De Belgen luisteren vandaag namelijk bijna een uur naar deze media, waar dit een jaar geleden nog 50,4 min was. Dit is goed voor een stijging van 15%. Het luisteren van muziek via videoplatforms kende een daling van 9%. Het luisteren via de eigen muziekbibliotheek daalde nog sterker, met 15%.

We zien dat deze eerste trend zich vooral manifesteert bij jongeren onder de 25 jaar: om naar muziek te luisteren gebruiken zij namelijk meer de streamingdiensten dan de radio. Spotify komt als populairste streamingdienst uit de bus, met bijna 70% van de luistertijd. Ook Youtube Music is een belangrijk platform en kent een groei van iets meer dan 2%, van 16,1% vorig jaar naar 18,5% dit jaar.

Ten tweede stijgt het gebruik van smartphones en smart speakers om naar streamingsdiensten te luisteren, een logisch vervolg op de eerste trend. Daarnaast is de smartphone voor de Belgen ook het belangrijkste toestel om naar alle andere audiomedia te luisteren. Dit geldt wel niet voor live radio, hiervoor gebruikt men nog steeds het meest een gewoon radiotoestel.

Tot slot verandert er ook wat op het vlak van de plaats waar de Belgen naar audio luisteren. Hoewel thuis zowel vorig jaar als dit jaar de belangrijkste plaats is om audio te beluisteren, doet zich toch een daling voor (57,5% van de luistertijd i.p.v. 61,7%). Deze daling vertaalt zich in een stijging voor alle andere plaatsen, waarbij de werkplek/ school de grootste groei kent.

Het is wel belangrijk om deze trend in de sociale context te kaderen: de vorige studie werd uitgevoerd toen er nog een aantal coronamaatregelen van kracht waren, dit was tijdens de studie dit jaar niet meer het geval. Er moet dus rekening gehouden worden met de terugkeer naar werk bij het bekijken van deze trend.

We kunnen dus concluderen dat de Belgen veel audio blijven consumeren. Hoewel we een digitale shift beginnen zien met de groei van streamingdiensten en het stijgende gebruik van smartphones, blijft de radio een belangrijk medium.

De volledige studie als PDF is hier te vinden.