Onze unieke kijk op media zorgt voor de laagste tarieven en een optimale invulling van uw mediaplan. Alle diensten van ZIGT zijn modulair af te nemen en remuneratie is op basis van urenbegrotingen. Op deze manier bent u tot niets verplicht en betaalt u alleen voor onze toegevoegde waarde.

Mediastrategie

In deze fase worden marketing- of communicatiedoelstellingen vertaald naar mediadoelstellingen of campagne KPI’s en wordt er een mediadoelgroep bepaald die optimaal aansluit bij de marketing- of communicatiedoelgroep. De markt, het concurrentieveld, gedragingen van de doelgroep op zowel media- als merkgebied worden in kaart gebracht alsmede de krachten van de diverse mediumtypen, waarbij ZIGT zorgt voor marktdata, relevante (doelgroep)inzichten en benchmarks. Uit deze analyse volgt een mediumtypekeuze. Er wordt een advies uitgebracht over welke paid, owned en earned media in staat zijn om de doelstellingen van het merk zo kostenefficiënt mogelijk te realiseren. Hierbij wordt een optimale afstemming gezocht tussen de verschillende middelen en het communicatieconcept. Ook wordt er een timingsstrategie bepaald, waarbij onder andere wordt gekeken naar seizoensinvloeden van mediakosten om tot optimaal rendement te komen.

Mediaplanning

Uit de mediastrategie volgt een concreet mediaplan gebaseerd op een grondige analyse van het medialandschap per mediumtype in relatie tot de doelgroep. Deze analyse zorgt voor een zender- en/of titelkeuze. De kosten worden overzichtelijk in een Excel schema uiteengezet, daarbij zijn we volledig transparant over alle kortingen en voordelen die te behalen zijn en die volledig ten goede komen aan onze klanten. Ook bereikcijfers, inzetfrequentie, timing en rapportagemomenten staan in het mediaplan vermeld. De gemaakte keuzes lichten we toe met een onderbouwing in Word of PowerPoint.

ZIGT heeft kennis over alle mediumtypen in huis: TV, radio, internet, dagbladen, tijdschriften, huis-aan-huisbladen, buitenreclame, etc.

Media-inkoop

ZIGT ontvangt als enige mediabureau in België geen bijdrage van medialeveranciers. Alle inkoopvoordelen en kortingen worden doorgegeven aan onze klanten. Geen verborgen inkomsten dus. Ook de gehele 15% agentschapscommissie en de gangbare surcomissions worden doorgegeven aan onze klanten.

Onze backoffice fee is een klein percentage voor factuurverwerking, bewijsnummering en aanverwante executiediensten. Onze werkwijze zorgt voor de laagste tarieven en een optimale besteding van je mediabudget.

Monitoring, optimalisatie en evaluatie

TV en online media kunnen, met behulp van bij ZIGT aanwezige data en software, real time worden gemonitord en geoptimaliseerd. Dit stelt ons in staat om bij te sturen als bijvoorbeeld de uitlevering in het gedrang komt of om de besproken KPI’s te behalen. Er worden tussentijds rapportages gemaakt die u inzicht geven in de status van uw campagne. Na afloop van de campagne volgt een uitgebreide analyse.

Specialisten binnen ZIGT Digitaal adviseren je over hoe de online campagne optimaal gemeten kan worden. Hierbij beperken we ons niet tot campagnedata zoals impressies en klikken uit het adserving systeem, maar adviseren we u ook over hoe uw website optimaal in te richten voor het online meetproces.

ZIGT Research & Insights kan onderzoek naar merk- en campagne-effecten faciliteren. Indien van toepassing wordt een volledig geïntegreerde rapportage opgeleverd.